28 d'abril de 2021

CALENDARI SESSIONS BIOSPHERE 2021 – EMPRESES NOVES

Empreses de nova adhesió

Adjunts

Què és el Biosphere_2021

CALENDARI SESSIONS BIOSPHERE 2021

– EMPRESES DE NOVA ADHESIÓ –

 

Les empreses noves que tenen interès d’adherir-se al programa Compromís per la Sostenibilitat Biosphere i adhesió al Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central 2021 hauran d’assistir a aquestes 3 jornades virtuals:

Sessió B1 Formació programa i plataforma 28/04/2021
Sessió B2 Formació Sostenibilitat 13/05/2021
Sessió B3 Taller de destinació* 16/06/2021

*El taller de destinació es fa conjuntament amb les empreses del programa Punts d’Informació Turística

1A SESSIÓ DE BIOSPHERE 2021 (B1)
28 d’abril de 9.30 a 13.30 virtual – Enllaç a la sessió

En cas que no us vaig bé aquesta data, us informem que altres comarques fan la mateixa sessió els dies 14, 20, 27 i 30 d’abril i 3 de maig en horari de matí. Si necessiteu assistir en un d’aquests dies, si us plau aviseu-nos a [email protected] perquè us puguem enviar la convocatòria amb l’enllaç d’accés.

Important! Per tal de formalitzar l’adhesió al programa, en aquesta primera sessió haureu de portar el document d’adhesió, la carta de declaració responsable i el document SEPA (tot i que la quota és gratuïta aquest any) degudament emplenats i signats pel representant legal de l’empresa en format digital. Per tal d’emplenar-lo correctament, us recomanem que us descarregueu primer els arxius que us acabem d’enllaçar.

Més informació sobre el  programa Biosphere