Publicat el 26 de maig de 2021

Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages

Missió i organització

Turisme del Consell Comarcal treballa en la planificació turística del Bages gestionant les polítiques turístiques i desenvolupant projectes estratègics per posar en valor els actius turístics de la comarca. Destaca la incorporació del relat turístic del Bages – Geoparc per vetllar pel desenvolupament territorial i situar el turisme com a un dels fonaments del desenvolupament social, econòmic i de l’orgull de la comarca del Bages.

Es duen a terme accions dirigides als agents del sector turístic de la comarca tant públics com privats: formacions, tallers, sortides de coneixement, programes de competitivitat, elaboració i distribució de fulleteria, participació en fires, networkings, intercanvis del sector, ordenació de la informació…

Les accions dirigides a públic final (turistes i visitants) són accions de promoció com trips i publicitat i accions de comunicació per a donar a conèixer i promocionar la destinació Bages-Geoaprc a través dels webs i XXSS. 

ORGANITZACIÓ

Bages Turisme és un ens sense personalitat jurídica pròpia liderat pel Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa. El Consell d’Administració d’aquesta entitat, integrat per representants de tots els municipis del Bages i l’associació Bages Impuls, és el que aprova els programes d’actuació comarcal i els serveis que es considerin més rellevants i estratègics pel desenvolupament turístic del conjunt de la comarca.

Així mateix, Bages Turisme s’emmarca dins dels àmbits de treball que defineix la Gerència de turisme de la Diputació de Barcelona ja que aquesta té un fort recorregut i experiència en la dinamització turística dels territoris i dota de finançament als Consells Comarcals a través del què s’anomena un “contracte programa”, un conveni que estipula els objectius, obligacions i accions de ambdues parts implicades desenvoluparan amb un horitzó de 4 anys.

Bages Turisme també té relació amb l’Agència Catalana de Turisme, aquesta és a través de la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona amb qui treballen de forma coordinada.