26 d'octubre de 2021

Sortida coneixement del territori del PIT

Sortida de camp Bages Geoparc

10h a 13.30h

Per definir

Sortida de camp de coneixement del territori i networking entre els agents participants del programa.

Les empreses que participen al programa Punts d’Informaicó Turísitica (tant les noves com les renovació) han d’assistir a aquesta sortida de camp.

Sortida que té l’objectiu de donar a conèixer la oferta turística de la comarca, viure l’experiència d’alguna activitat destacada i poder posar en comú el dia a dia de les empreses turístiques del territori.