Publicat el 26 de maig de 2021

FULL ADHESIÓ 2021

Programa Punts d'Informació Turística i Centres Col·laboradors Geoparc

La nova adhesió i l’adhesió de renovació al programa Punts d’Informació Turística es du a terme a principis de cada any.

A continuació teniu informació detallada sobre aquest programa liderat per la Diputació de Barcelona en coordinació amb les comarques: Adhesió al Programa Punts d’Informació Turística 2021

  1. Objectius
  2. Beneficis del projecte per la destinació
  3. Beneficis del projecte per les emreses/serveis turístics participants
  4. Sistemàtica per obtenir l’acreditació i renovació
  5. Serveis i dotacions per a les emrpeses/serveis acreditats
  6. Compromisos que les empreses/serveis acreditats hauran d’assumir
  7. Procediment d’adhesió