21 de juliol de 2021

Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol

Ajuts Covid-19

Adjunts

infografia-2a-convo-ajuts-solvencia

Resolució ECO-153-2021 inscripció prèvia solvència empresarial

Us fem avinent que al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8461, de data 20 de juliol de 2021, va sortir publicada la ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, la qual us adjuntem.

Aquests ajuts estan destinats a pagar a proveïdors, pagar costos fixos, reduir els deutes derivats de l’activitat econòmica i en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris, amb l’objectiu d’alleugerir l’afectació causada per la Covid-19 i donar suport a la solvència del sector privat a Catalunya.

Les persones i empreses que ja es van presentar en l’anterior convocatòria (en el marc de l’Ordre ECO/127/2021) i complien els requisits no caldrà que presentin una nova inscripció, les seves inscripcions ja s’estan cursant.

La inscripció prèvia és obligatòria per rebre l’ajut de suport a la solvència empresarial. Un cop s’hagin comprovat les dades de la inscripció, el mateix formulari serà la sol·licitud de l’ajut.

L’ordre d’arribada de la sol·licitud d’inscripció no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

Article 7. Termini per efectuar la inscripció prèvia

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des d’ahir a les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores.

Article 8. Procediment d’inscripció prèvia

8.1 La inscripció prèvia s’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, i el Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital.

8.2 Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per a aquests ajuts han d’omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa.

Enllaç per accedir-hi: http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19