Publicat el 16 de desembre de 2021

Subvencions energies renovables

Ajuts Biosphere sostenibilitat

Adjunts

Resum subvencions autoconsum NextGenEU - personal Consell

Subvencions energies renovables

S’ha publicat la convocatòria d’una subvenció amb diverses línies adreçades al sector residencial per a:
  • instal·lacions solars fotovoltaiques per autoconsum,
  • incorporació d’emmagatzematge d’energia elèctrica en instal·lacions d’autoconsum existents i,
  • per últim, instal·lacions de climatització renovable (aerotèrmia, geotèrmia, biomassa…).