Publicat el 25 de gener de 2022

Vols adherir-te al programa Punts d’Informació Turística i Centres col·laboradors Geoparc?

PIT

Vols adherir-te al Programa Punts d’Informació Turística i Centres col·laboradors Geoparc?

El programa de Punts d’Informació Turística i centres col·laboradors Geoparc (PIT), vol dotar a la comarca del Bages del màxim nombre de Punts d’Informació Turística complementaris a les Oficines de Turisme i Punts d’Informació on el turista tingui possibilitat de ser informat de l’oferta turística existent, alhora que pugui rebre assistència i suport en l’organització de la seva estada.

L’Objectiu és ampliar la xarxa d’oficines de turisme amb altres espais on es doni informació turística. Aquests punts són establiments (públics o privats) que tinguin contacte directe amb el turista. Si bé no podran donar un servei tant complert com les oficines de turisme, sí que exerciran una funció informadora en cobrir aquells horaris i territoris que no ho fan les oficines.
Alhora, aquests serveis, completaran el servei que ofereixen al turista, donant un valor afegit a través de proporcionar informació turística per a continuar l’estada del turista, tot millorant la satisfacció del mateix, en rebre informació adequada, contrastada i fiable.

Alhora és un programa idoni per posar en contacte tots els agents turístics de la comarca i crear xarxa i sinergies.

Quins són els avantatges per als establiments i les empreses?

L’adhesió en el programa  comporta beneficis per a les empreses:

 • Accés a formacions gratuïtes (incloses en el programa). Impulsar i reforçar el concepte del treball per a la millora continuada
 • Dotar de respostes a les peticions d’informació turística, de forma solvent, contrastada i acurada
 • Dotar d’eines per suggerir, incentivar i propiciar, com a servei afegit al turista, la continuïtat de la bona experiència turística obtinguda en el propi servei a través de la recomanació d’altres productes i serveis del territori que s’ajustin al client i a la pròpia oferta
 • Millorar el coneixement del client
 • Millorar i cohesionar l’intercanvi entre empreses i serveis per a la millora del producte individual, i la creació de producte combinat
 • Augmentar la percepció de fiabilitat del servei per part del client
 • Disposar d’un sistema de reconeixement del servei d’informació que es dóna al client
 • Avançar cap a l’excel·lència turística
 • Adequar d’espai i suports per donar informació turística. Disposar d’una PLACA i un dispensador de material per a ser visualitzat pels turistes i visitants
 • Aparèixer al web www.bagesturisme.cat/puntsinformació

Quins són els avantatges de disposar de Punts d’Informació Turística i Centres col·laboradors Geoparc a la comarca?

 • Incrementar la satisfacció de l’experiència turística per part del visitant a través de rebre un servei acurat d’informació d’activitats complementàries a la que està sent usuari
 • Consolidar la imatge de destinació cohesionada i estructurada
 • Millorar el posicionament de la destinació
 • Augmentar la percepció de fiabilitat i seguretat de l’oferta turística
 • Incrementar la implicació del sector en els objectius de la destinació
 • Generar major coneixement entre empreses i serveis turístics, generar sinèrgies entre projectes, per propiciar la creació de productes combinats i col·laboracions empresarials.

En definitiva, tenir coneixement de la comarca i estar connectat amb els agents turístics es tradueix en “millorar l’acollida de turistes, generar prescripció i tornar”.

Qui organitza?

Programa de la Diputació de Barcelona liderat per Bages Turisme (Consell Comarcal del Bages)

Si esteu interessats a adherir-vos al programa o necessiteu més informació no dubteu a  contactar-nos a [email protected]

Sistemàtica d’implantació i obtenció de l’acreditació

Per obtenir l’acreditació per primera vegada, cal superar els compromisos de formació corresponents que s’indiquen a continuació (75%).

 • SESSIÓ 1: Desplegament del programa. Coneixement del territori Bages – Geoparc.
 • SESSIÓ 2: Fer una Càpsula informativa autoconsumibles referents a Atenció al Client, noves tecnologies o territori.
 • SESSIÓ 3: Sortida coneixement de territori.
 • SESSIÓ 4: Millora de la competitivitat – Taller Destinació
 • SESSIÓ 5: Sortida coneixement de territori

Contacta’ns! [email protected]