Publicat el 6 de maig de 2022

Informació sobre ajudes a empreses del Bages

Des de l’Ajuntament de Manresa us volem informar de la nova línia d’ajudes a la contractació de l’Ajuntament de Manresa per a empreses de Manresa i comarca del Bages.

Línies de les ajudes i quantia:

  • Línia A: Ajudes a empreses domiciliades o amb un centre de treball a Manresa per a la contractació de persones en situació d’atur inscrites al SOC i al CIOQuantia de 6.000 euros per contractació a temps complet (o el percentatge corresponent en cas de jornades parcials que com a mínim haurà de ser del 50%). Es preveuen 13 ajudes per contractes a temps complet.
  • Línia B: Ajudes a empreses domiciliades o que disposin d’un centre de treball al Bages per a la contractació de persones en situació d’atur, inscrites al SOC i beneficiàries de programes d’orientació, inserció o experienciació del CIO. Quantia de 9.000 euros per contractació a temps complet (o el percentatge corresponent en cas de jornades parcials que com a mínim haurà de ser del 50%). Es preveuen 8 ajudes per contractes a temps complet.

S’habilitarà en els propers dies un dispositiu d’assessorament per a les empreses. Aquestes hauran d’enviar els dubtes sempre per correu electrònic a aquesta mateixa adreça.

Termini de presentació de les sol·licituds:

El termini de sol·licitud serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona. Convocatòria pendent d’obrir el termini (es preveu que sigui el dia 9 de maig)

Per a més informació  aquí