25 de novembre de 2022

Préstecs de l’ICF per a projectes de renovació dels establiments d’allotjament turístic

Ajuts allotjaments

Préstecs de l’ICF per a projectes de renovació dels establiments d’allotjament turístic

Us informem que l’ICF Turisme posa a disposició dels allotjaments turístics de Catalunya una línia de crèdit per al finançament de projectes de renovació dels establiments per a la millora i modernització d’establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural amb seu operativa a Catalunya amb un mínim de dos anys en funcionament.

Aquests préstecs compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part de la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Treball.

Finalitat

  • Obres o instal·lacions destinades a millorar l’accessibilitat a l’establiment turístic.
  • Reforma, millora o ampliació de les instal·lacions i/o serveis, així com qualsevol despesa que tingui per finalitat la millora de la qualitat dels serveis i/o estades.
  • Millores d’eficiència energètica.
  • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es desenvolupin i s’apliquin en els establiments turístics.

Condicions financeres

Import: fins al 100% del projecte d’inversió amb un mínim de 60.000€ i un màxim de 2M€ per client.

Termini: fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.

Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 2%. En funció del projecte i, excepcionalment, pot ser EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 2,95%. Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part de la Direcció General de Turisme.

Comissions: d’obertura màxim del 0,50% de l’import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,25% de l’import amortitzat.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més informació en aquest enllaç