Publicat el 25 d'abril de 2023

Convocatòria per a projectes sostenibles de manteniment i rehabilitació del patrimoni històric amb ús turístic

Next generation

Ajuts Next Generation patrimoni

Nota informativa de la Diputació de Barcelona

En les properes setmanes, es publicarà l’extracte de la convocatòria que donarà inici al termini d’1 mes per a la presentació de candidatures a la convocatòria per a Projectes sostenibles de manteniment i rehabilitació del patrimoni històric amb ús turístic en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La convocatòria té la finalitat de promoure la millora de la competitivitat de les destinacions turístiques i potenciar el turisme cultural a través de la protecció, manteniment i rehabilitació de béns immobles del patrimoni històric declarats béns d’interès cultural (BCIN) per part de l’Administració General de l’Estat o amb categories de protecció equivalents per part de les comunitats autònomes. A banda de la conservació, el manteniment i la rehabilitació, es finançaran accions de millora de l’accessibilitat universal, modernització dels sistemes de residus, aprofitament dels espais amb tecnologies intel·ligents, millora de l’eficiència energètica i estalvi del consum, adaptació al canvi climàtic o reducció i compensació de la petjada de carboni, entre d’altres.

L’ajuda sol·licitada pels projectes haurà de ser d’una inversió mínima de 750.000€ i una inversió màxima de 3 milions d’euros. Amb una durada de 3 anys, els projectes seleccionats rebran finançament del 100% del cost. La convocatòria es divideix en 2 línies, una per a Comunitats Autònomes amb un pressupost de 69,5 M€, i una per a entitats locals (municipis, comarques i províncies) amb un pressupost de 139M€.

Entre els criteris de valoració de les candidatures destaquen aquells vinculats amb la pròpia destinació, amb el bé cultural, amb el projecte de rehabilitació i millora de l’ús i amb la seva potencialitat turística.

La convocatòria, finançada amb Fons Next Generation, s’emmarca dins del Component 14, Pla de modernització i competitivitat del sector turístic, inversió 4, projecte 3, a través del qual es finança la rehabilitació de béns d’interès cultural de titularitat pública amb ús turístic.

En tractar-se de Fons Next Generation, els projectes seleccionats hauran d’adequar-se als principis transversals de compliment del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) incorporant en la seva execució el principi DNSH, la lluita contra el doble finançament, el frau i la corrupció, la prevenció del conflicte d’interès, la identificació dels perceptors finals del fons, entre d’altres.

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb: Josep Rodríguez [email protected]

Fitxa resum convocatòria Patrimoni històric NextGen2022