Publicat el 30 de maig de 2023

kit Digital – explicació i fases de sol·licitud, execució i justificació

Des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç ens plau recordar-vos el termini per presentar les sol·licituds del Bo Kit Digital per a les 3 convocatòries de 0 a 2 treballadors, de 3 a 9 treballadors i de 10 a 50 treballadors:

 

Termini de sol·licituds   31/12/2024

 

Així mateix, us enviem noves versions del document “El Kit Digital en 9 passos” per cadascuna de les tres convocatòries i així com els diferents vídeos, que expliquen els terminis per cada convocatòria i les tres fases de sol·licitud, execució i justificació, i us animem a fer-ne difusió i penjar-los a la vostra web o bé compartir els enllaços amb les vostres empreses.

 

Convocatòria C005/22-SI (Segment I de 10-49 treballadors)

Per a la convocatòria del segment I de 10 a 49 treballadors us adjuntem l’enllaç al nou document pdf que il·lustra tot el procés i gestió del Kit Digital i els 4 vídeos que expliquen cadascun dels passos.

Vídeo Segment I Presentació i terminis.

Vídeo Segment I sobre la fase de Sol·licitud.

Vídeo Segment I sobre la fase d’Execució.

Vídeo Segment I sobre la fase de Justificació.

Convocatòries C015/22-SI (Segment II de 3-9 treballadors) i C022/22-SI (Segment III de 0-2 treballadors) 

Per a les convocatòries del segment II de 3 a 9 treballadors i del segment III de 0 a 2 treballadors us adjuntem els enllaços al nous documents pdf que il·lustren tot el procés i gestió del Kit Digital i els 4 vídeos que expliquen cadascun dels passos, específicament per a aquestes dues convocatòries, atès que presenten algunes diferències respecte la convocatòria del Segment I.

Convocatòria C015/22-SI (Segment II de 3-9 treballadors)

Convocatòria C022/22-SI (Segment III de 0-2 treballadors)

Vídeo Segments II i II Presentació i terminis.

Vídeo Segments II i III sobre la fase de Sol·licitud.

Vídeo Segments II i III sobre la fase d’Execució.

Vídeo Segments II i III sobre la fase de Justificació.

 

Moltes gràcies,