Publicat el 8 d'agost de 2023

Subvencions per a la programació d’espectacles d’arts en viu en esdeveniments d’interès agroturístic.

Per a ens locals, entitats privades sense ànim de lucre, empreses privades i cooperatives.

EACAT o a través de Tràmits gencat

Agroturisme Subvencions

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8966, del 27 de juliol de 2023, va publicar la RESOLUCIÓ CLT/2721/2023, de 19 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la programació d’espectacles d’arts en viu de caràcter professional en esdeveniments d’interès agroturístic.
, la qual us adjuntem. aquí.

Aquests ajuts són biennals s’adrecen a ens locals, a entitats privades sense ànim de lucre i a empreses privades i cooperatives. 

S’han de programar un mínim de cinc espectacles d’arts en viu (arts escèniques o música) en el marc de l’esdeveniment agroturístic. Com a mínim, el 60% dels espectacles d’arts en viu objecte de la sol·licitud s’han de realitzar en espais vinculats a l’explotació agroalimentària del producte o en espais inclosos dins l’àmbit de la DO, la DOP o la IGP corresponent, o bé han de comptar amb la presència activa dels productors i els agents vinculats al producte o a la DO, la DOP o la IGP corresponent.

L’imports subvencionable està en funció del nombre de municipis on té lloc l’esdeveniment:

  • Un únic municipi: 100.000,00 euros.
  • Entre dos i quatre municipis: 175.000,00 euros.
  • Cinc o més municipis: 250.000,00 euros.

El període de presentació de sol·licituds és del 8 al 27 de setembre a les 14:00:00h. El tràmit per sol·licitar aquest ajut s’ha de fer telemàticament, a través de la plataforma de tramitació interadministrativa EACAT o a través de Tràmits gencat, per a tots aquells casos que no siguin administracions públiques o ens que en depenguin. El recorregut per trobar el tràmit és: Tràmits > Catàleg > Cultura > CLT – OSIC – Subvencions – Arts escèniques, música i arts visuals.

El Departament de Cultura posa a disposició de les persones sol·licitants els contactes següents: 93 554 74 78 [email protected] (per a consultes sobre tramitació telemàtica) i 93 554 72 03 [email protected] (per a consultes sobre el contingut del projecte).