Publicat el 27 de maig de 2024

Línia d’ajuts a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que prestin serveis d’allotjament turístic

Per a establiments d'allotjaments turístic

Aigua Ajuts allotjaments

Benvolgudes i benvolguts,

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 9170, de 27 de maig de 2024, surt publicada, la ORDRE EMT/115/2024, de 17 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que prestin serveis d’allotjament turísticla qual us adjuntem aquí.

L’objecte d’aquesta Ordre és regular el procediment de concessió de subvencions per finançar projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que prestin serveis d’allotjament turístic a Catalunya

Recordeu que per poder accedir-hi calia formalitzar la inscripció prèvia abans del dia 27 de març. Ara és necessari que ompliu el formulari de confirmació de projecte que trobareu a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat (https://web.gencat.cat/ca/tramits)  i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat) en el termini de 20 dies hàbils següents a la publicació de la convocatòria.

Beneficiaris:

Aquesta línia d’ajut s’adreça exclusivament als allotjaments turístics de les tipologies següents:

 • Establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.
 • Càmpings.
 • Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.
 • Apartaments turístics.
 • Els albergs de joventut de titularitat privada, quan prestin serveis turístics d’allotjament, i, per tant, estiguin subjectes a l’impost sobre les estades en establiments turístics, segons el que estableix l’article 26.3 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

El Departament d’Empresa i Treball pot subvencionar fins a un import màxim del 40% del cost elegible del projecte presentat. La resta del cost de l’acció subvencionada, corresponent a actuacions no elegibles, va a càrrec de la persona beneficiària, amb fons propis o amb càrrec a altres fons de finançament.

Projectes i actuacions contemplades:

Aquestes actuacions es classifiquen en dues línies en funció de la naturalesa del mecanisme de reducció de consum d’aigua:

Línia 1: Reutilització

 • Sistemes de recuperació d’aigües
 • Sistemes avançats de bugaderia i cuina
 • Sistemes amb fonts alternatives d’aigua

Línia 2: Estalvi d’aigua

 • Sistemes d’estalvi d’aigua en habitacions, cambres de bany, cambres de neteja, zones de dutxes i vestuaris
 • Sistemes d’estalvi i eficiència en piscines i aigües d’esbarjo
 • Sistemes d’estalvi i eficiència en reg
 • Sistemes digitals
 • Reposicions i millores de les xarxes d’aigua

Les actuacions següents no són subvencionables:

 • Les intervencions en jardins i zones verdes que suposin l’ampliació de la superfície de reg i l’augment del consum d’aigua.
 • Les intervencions destinades a noves instal·lacions de piscines.
 • Les intervencions en piscines ja existents que impliquin una ampliació del volum d’aigua en ús.
 • En general, intervencions destinades a incrementar el consum d’aigua en instal·lacions

Per a més informació, veieu les bases reguladores aquí.