Publicat el 28 de maig de 2024

Kit Consulting

Ajuts Digitalització

Benvolgudes, benvolguts,

Des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme i la Gerència de Serveis de Comerç ens plau informar-vos que el Ministeri per la Transformació Digital i de la Funció Pública ha aprovat les bases que regulen el nou programa “Kit Consulting”, el qual té per finalitat ajudar a les petites i mitjanes empreses en la contractació de serveis d’assessorament per a la seva transformació digital. Els elements més destacats del programa són els següents:

 

  • El programa, que inclou 10 categories d’assessorament, concedirà ajuts d’acord amb el règim de concurrència no competitiva i tindrà un funcionament molt similar al del Kit Digital.

 

  • Les empreses beneficiàries s’agrupen en 3 segments, per a cadascun dels quals hi ha establerta una quantitat màxima d’ajut:

 

  • Segment A: entre 10 i menys de 50 treballadors, 12.000 euros.
  • Segment B: entre 50 i menys de 100 treballadors, 18.000 euros.
  • Segment C: entre 100 i menys de 250 treballadors, 24.000 euros.

 

  • Només els Assessors Digitals Adherits podran prestar assessorament per als serveis associats objecte de subvenció.

 

  • El procediment de sol·licitud serà semblant al del Kit Digital i s’integrarà en la mateixa plataforma tecnològica per facilitar el procés als beneficiaris. En els propers mesos es publicaran les corresponents convocatòries.

 

Us adjuntem l’Ordre TDF/436/2024, de 9 de maig on es concreta el detall del programa. Així mateix, podeu veure la presentació que es va fer del Kit Consulting el passat 17 de maig en aquest vídeo.