Publicat el 18 de juny de 2024

Ampliació Kit Digital

Benvolguts/des,

Des de l’Àrea de Desenvolupament Local i Turisme i la Gerència de Serveis de Comerç ens plau informar-vos que avui a partir de les 11:00 s’ha obert el formulari per tal que les empreses del segment III del programa Kit Digital (de menys de 3 treballadors) puguin sol·licitar el bo de 3.000€, d’acord amb l’Ordre TDF/435/2024, de 9 de maig, en la qual l’import de bo per aquest segment es veia incrementat en 1.000€ respecte els 2.000€ que tenia inicialment.

En aquest sentit, les empreses del segment III que amb anterioritat hagin estat beneficiades amb un bo de 2.000€ que encara no s’hagi esgotat, podran sol·licitar els 1.000€ addicionals mitjançant una declaració de conformitat a través del seu expedient a la seu electrònica de RED.ES

Tant si l’empresa demana l’ajuda per primera vegada com si ja n’és beneficiària i vol sol·licitar els 1.000 euros addicionals, el termini de consum del bo serà de sis mesos a comptar des de la concessió.

Convé recordar que, precisament per a aquest segment III, l’Ordre TDF/435/2024 va incorporar la nova categoria “lloc de treball segur” que inclou un dispositiu de hardware que integri una llicència que compleixi amb els requisits establerts per la categoria X de Ciberseguretat. Aquest dispositiu pot consistir en un ordinador portàtil o de sobretaula amb un monitor nou. La quantitat màxima subvencionable per a aquesta solució és de 1.000€

Us recomanem el webinar en què l’entitat RED.ES ha explicat avui mateix les novetats en aquest segment III del Kit Digital, molt particularment la part en que es donen respostes a dubtes concrets.

Moltes gràcies,